Lerende Regio Arnhem | LRA
https://www.youtube.com/watch?v=52Qq4DzhR8A

Zachte landing

In het middelbaar beroepsonderwijs zijn veel voortijdig schoolverlaters. Dit zijn vaak jongeren in een kwetsbare positie. Oorzaken zijn hun persoonlijke kwetsbaarheid en hun gebrek aan motivatie of de verkeerde opleidingskeuze. De RMC regio midden Gelderland maakt zich grote zorgen om deze groep. Het project Start and Go MBO (onderdeel van het Team  Overstap) probeert samen met de scholen en de RMC regio midden Gelderland het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.

Om dat aantal schoolverlaters terug te dringen zijn er meerdere projecten die aansluiten op de LOB activiteiten op de eigen school zoals:

Extra ondersteuning en begeleiding

van V(S)O leerlingen bij het maken van een juiste beroepskeuze, opleidingskeuze en schoolkeuze. Bijvoorbeeld door het organiseren van begeleide oriëntaties op het MBO.

Activiteitenkalender

Vanuit de zachte landing ontwikkelen we de activiteitenkalender door en zoeken hierin verbinding met de LRA om ook dit voor meer scholen toegankelijk te maken. Ook voor de activiteitenkalender van de zachte landing geldt dat er een handvol scholen is waarvan de jongeren veel gebruik maken van de activiteitenkalender. Nu maken vooral jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs en de ISK gebruik van deze mogelijkheid, maar voor kwetsbare jongeren op het reguliere voortgezet onderwijs en binnen het praktijkonderwijs is dit een mooie aanvulling op het al bestaande aanbod van de LRA. Samen met de LRA willen we dan ook kijken hoe deze activiteiten op elkaar aansluiten en hoe deze elkaar versterken

Tutor of Peer to peer coaching.

Docenten van Mariendael, Rijn IJssel en Astrum College zijn in deze methodiek getraind, zodat zij op hun beurt weer de studenten en leerlingen kunnen opleiden tot peers. Hoewel covid het optimaal uitvoeren van het Peer2Peer traject verhinderde, waren de resultaten voor een groot aantal deelnemers zo positief dat ook voor het schooljaar 2021-2022 leerlingen van Mariëndael en Briant worden gekoppeld aan MBO studenten van Rijn IJssel en Astrum. In dit project helpen studenten op het MBO leerlingen van het VSO de overstap naar het MBO te vergemakkelijken. De jongeren hebben ongeveer dezelfde leeftijd, spreken dezelfde taal waardoor onderling contact en de weg naar het MBO makkelijker wordt.  

Meer weten of meedoen? Neem contact met ons op.