Lerende Regio Arnhem | LRA

Zachte landing

In het middelbaar beroepsonderwijs zijn veel voortijdig schoolverlaters. Dit zijn vaak jongeren in een kwetsbare positie. Oorzaken zijn hun persoonlijke kwetsbaarheid en hun gebrek aan motivatie of de verkeerde opleidingskeuze. De RMC regio Arnhem maakt zich grote zorgen om deze groep. Het project Start and Go MBO (onderdeel van het Team  Overstap) probeert samen met de scholen en de RMC regio Arnhem het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.

Om dat aantal schoolverlaters terug te dringen zijn er verschillende projecten die aansluiten op de LOB activiteiten op de eigen school zoals: ‘Beleef je toekomst bij oriëntatie in bedrijf’

Open dagen, meeloopdagen, voorlichtingsbijeenkomsten, genoeg oriëntatiemogelijkheden en toch geen keuze kunnen maken. Leerlingen in het vmbo hebben meer nodig voor het kiezen van een vervolgopleiding.

Met het programma ‘oriëntatie in bedrijf’ willen we deze stap zetten. We willen leerlingen laten beleven hoe het is om werkzaam te zijn in een bepaalde sector. Variërend van welzijnswerk tot techniek en van ICT tot logistiek of toerisme. Anders dan een lesje op een mbo school gaan we op bezoek bij een bedrijf, praten we met professionals, gaan we zelf aan de slag en mogen we alles zien en vragen. Onderwerpen als werksfeer, werktijden, carrièremogelijkheden en verdiensten, alles komt aan bod. Nog te veel mbo’ers ontdekken tijdens hun stage dat ze de verkeerde opleiding hebben gekozen.

Met dit programma willen we voortijdig schooluitval voorkomen en proberen we leerlingen te interesseren en te ‘raken’ en de keuze eenvoudiger te maken.

Meer weten of meedoen? Neem contact met ons op.