Lerende Regio Arnhem | LRA

Warme overdracht

Contactpersoon: Marith Berntsen-Heezen

Uit de deliverables van de eerste fase van Start & Go MBO blijkt dat een warme overdracht de overstap van jongeren in een kwetsbare positie van het v(s)o, pro of isk naar het mbo kan bevorderen. De informatie van de toeleverende school is van belang om de jongere op het mbo een goede start te geven. Een warme overdracht heeft een aantal voordelen. De belangrijkste zijn dat de leerling al in contact komt met aanspreekpunten binnen de nieuwe school en dat de nieuwe school gedetailleerde informatie ontvangt over de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het nieuwe onderwijsprogramma kan hier direct, wanneer nodig, op aangepast worden.

Het fenomeen “warme overdracht” is niet nieuw. Wel blijkt dat er geen eenduidigheid bestaat over de invulling van het begrip. Om ervoor te zorgen dat de pilot breed gedragen wordt en er een eenduidige visie ontstaat, gaan we in gesprek met het project “warme overdracht” van de LRA. Hierin onderzoeken we waarin wij vanuit Start & Go MBO aanvullend kunnen werken om voor de jongeren in kwetsbare positie een warme overdracht naar het mbo te realiseren. We denken bijvoorbeeld aan face-to-face contact, speeddates op het mbo, intakegesprekken met oude- en nieuwe mentor/trajectbegeleider, enz.. Daarnaast willen we voor de monitoring van jongeren aanhaken bij de “sluitende keten” van de LRA. Wij zullen in het begin vooral het gesprek aangaan met het praktijkonderwijs, omdat zij (nog) geen plek hebben binnen de sluitende keten.

We zijn ons bewust dat het realiseren van de warme overdracht zoals wij die in gedachten hebben tijd vraagt van de toeleverende en de ontvangende school. Wij denken echter dat deze tijdsinvestering aan de voorkant van het mbo zich later in het proces ruimschoots terug betaalt. Tijdens de warme overdracht wordt de ondersteuningsbehoefte van de jongere duidelijk. Het mbo kan hier vanaf lesdag één op anticiperen. Zij hoeven niet de eerste maanden te bekijken of en welke ondersteuning een jongere nodig heeft.

Deze pilot is op verschillende manieren verbonden aan de doelen van Start & Go MBO. Het zit in het transitie proces van de jongere richting het mbo, we zoeken aansluiting met projecten die er al zijn, we betrekken onze critical friends in de vormgeving, we (hopen) het aantal vsv’ers in de overstap verder terug te dringen en we realiseren een sluitend netwerk voor de jongeren in een kwetsbare positie.

Stelling warme overdracht: Tijdsinvestering voor de start van het schooljaar krijg je met een goede warme overdracht later ruimschoots terug.