Lerende Regio Arnhem | LRA

Uitslagen nulmeting ‘samen verantwoordelijk’

De pilot ‘samen verantwoordelijk’ onderzoekt in hoeverre personeel van het vo en het mbo zich samen verantwoordelijk voelt voor de leerlingen die de overstap maken van vo naar mbo. Om dit inzichtelijk te krijgen heeft het team van de pilot een enquête uitgezet onder personeel in het vo en mbo. Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun deelname.

Na hard werken is het team van de pilot trots om de uitslagen van de enquête te presenteren. Wij spreken over een steekproef nulmeting. Met deze steekproef hebben wij een goed beeld gekregen over hoe ‘samen verantwoordelijk’ men zich voelt.

Het blijkt dat onderwijspersoneel zich zeker samen verantwoordelijk voelt voor de leerlingen die de overstap maken. In de praktijk komt dit er echter niet altijd uit, zo blijkt uit de resultaten. Gelukkig heeft het onderwijspersoneel zelf al meerdere goede voorzetten gegeven hoe dit in de praktijk beter zichtbaar kan worden.

Wilt u een uitgebreider verslag lezen van de enquête? Dat kan! Onderaan dit bericht vindt u een link (in het groen) met de resultaten. Ook vindt u de resultaten terug op het forum. Nog geen lid van het forum? Wordt dat dan nu! Aanmelden kan gemakkelijk en snel via het tabblad ‘forum’.

Het team van de pilot gaat nu aan de gang met voorstellen maken om ‘samen verantwoordelijk’ meer inhoud te geven in de praktijk. Wij houden u op de hoogte!

Wilt u meedenken met het team van de pilot ‘samen verantwoordelijk’ neem dan contact op met Marith Berntsen of Anita Kluit. Dit kan eenvoudig door het contactformulier op deze website in te vullen. Uw reactie wordt dan doorgezet naar het pilotteam.

Nulmeting steekproef ‘samen verantwoordelijk’ resultaten