Lerende Regio Arnhem | LRA

Start and go mbo en de maatregelen omtrent het Coronavirus

Het kabinet heeft besloten de maatregelen omtrent het Coronavirus (Covid-19) te verlengen tot en met 28 april 2020. Start and go mbo houdt zich aan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de regering en het RIVM. Wij stellen de veiligheid van de deelnemende studenten, de projectleden en andere professionals voorop en bekijken vanuit die insteek welke activiteiten door kunnen gaan. Dit heeft de volgende gevolgen:

Doorstroomcoaches: alle fysieke afspraken vervallen. Er zullen geen huisbezoeken afgelegd worden. Gesprekken met jongeren en andere belanghebbenden verlopen telefonisch of digitaal.

Zachte landing: alle fysieke activiteiten die op de planning stonden vervallen. Voor het peercoachingstraject vindt de communicatie met de deelnemers telefonisch of digitaal plaats.

Warme overdracht: er vinden geen fysieke intakegesprekken plaats. In overleg met de begeleiding wordt er in individuele gevallen gekeken hoe er invulling gegeven kan worden aan een warme overdracht. Dit is mede afhankelijk van de aanpak van de individuele scholen.

Geen brug te ver: de pilot ‘geen brug te ver’ houdt zich aan de maatregelen zoals die op de diverse locaties waar les gegeven wordt gelden. Dit betekent in de praktijk dat er geen fysieke lessen of afspraken verzorgd worden. De pilot houdt contact met de betrokken scholen.

Samen verantwoordelijk: voor de pilot ‘samen verantwoordelijk’ geldt dat er zo veel mogelijk thuisgewerkt wordt.

Voor het hele project geldt dat wij zo veel mogelijk thuiswerken, maar zeker doorgaan met het ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie bij hun overstap van v(s)o naar mbo.

Als u wilt weten hoe een pilot u binnen de huidige omstandigheden van dienst kan zijn, neem dan contact op met de desbetreffende pilot. Hiervoor kunt op deze site de contactgegevens vinden bij de pilot of het contactformulier invullen.

Het projectteam wenst iedereen sterkte en een goede gezondheid toe in deze lastige tijd!