Lerende Regio Arnhem | LRA

Handreiking en informatiefolder ‘warme overdracht’

Via deze weg willen wij graag de ‘informatiefolder warme overdracht’ en de ‘handreiking warme overdracht regio Arnhem’ met u delen. U kunt ze openen of downloaden onderaan dit bericht.

In de informatiefolder ‘warme overdracht’ vindt u informatie over het proces van de warme overdracht en hoe project ‘Start & Go mbo’ hierbij kan helpen.

In de handreiking ‘warme overdracht’ vindt u informatie over hoe er binnen de Lerende Regio Arnhem bij verschillende schooltypen en scholen vormgegeven wordt aan het proces rondom de warme overdracht.

Beide documenten zijn tot stand gekomen na bijeenkomsten tussen de pilot ‘warme overdracht’ van Start & Go mbo en de critical friends (professionals en belanghebbenden die met de pilot meedenken). Wij willen namens Start & Go mbo de critical friends dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage.

Dinsdag 17 maart 2020 zou de handreiking  en informatiefolder met onze critical friends gedeeld worden door middel van een presentatie en bijeenkomst. Helaas kan deze bijeenkomst niet doorgaan door maatregelen omtrent het coronavirus (COVID-19).

Mocht u vragen hebben over de handreiking, de informatiefolder of over de pilot ‘warme overdracht’ in het algemeen dan kunt u zich wenden tot Peter Fransen.

Folder Warme Overdracht

Handreiking warme overdracht regio Arnhem