Lerende Regio Arnhem | LRA

Finland

‘Start & Go mbo’ gaat naar Finland

Van 5 tot en met 9 november 2018 is een deel van het projectteam ‘Start & Go mbo’, mede door een Erasmus subsidie, op studiereis geweest naar het ‘Educational Consortium Gradia’ in Jyväskylä Finland. In Finland staat een mbo-diploma hoog aangeschreven en het onderwijs in Finland staat internationaal hoog aangeschreven. Een goede plek om ervaringen en ideeën op te doen voor het project ‘Start & Go mbo’. Er is een “middelbare school” en een “mbo-college” bezocht. Daarnaast is er een bezoek gebracht aan een initiatief vanuit gemeente en scholen voor jongeren die hulp nodig hebben met zaken als financiën, werk en scholing.

De hoofdvraag van de reis was hoe Finland omgaat met de overstap van jongeren in een kwetsbare positie van “vmbo” naar “mbo”. Daarnaast liet het team zich meenemen op een intensieve maar enerverende tour van het Finse onderwijssysteem. Van het niet werken met middelbare school of mbo-niveaus, via gepersonaliseerd leren, naar een klas speciaal bedoeld voor jongeren die dreigen uit te vallen, alles werd met interesse bezocht. De evaluatiesessies na een dag vol indrukken toonde al aan dat het team veel waardevolle kennis heeft opgedaan die ze graag gaat verwerken in de pilots van project ‘Start & Go mbo’.

De gastvrijheid van Gradia is hier zeker het noemen waard. Kosten noch moeite werden bespaard voor het team van ‘Start & Go mbo’. Zelfs een uitnodiging voor een avond bij een van de docenten thuis was niet meer dan normaal. Zoals zo vaak het geval is bleek juist deze informele setting de plek te zijn voor Nederlanders en Finnen om echt dieper in te gaan op hoe onderwijs gezien en beleefd wordt in de twee respectievelijke landen. Al met al was het een zeer leerzame studiereis en als team ‘Start & Go mbo’ danken wij Gradia voor haar gastvrijheid!