Lerende Regio Arnhem | LRA

doorstroomcoaches

Onze doorstroomcoaches zijn begonnen!

Op 1 november j.l. zijn onze twee doorstroomcoaches officieel begonnen met hun werkzaamheden. De doorstroomcoaches zijn er om leerlingen die daar een behoefte toe hebben te begeleiden bij de overstap naar het mbo. Zij beginnen de coaching terwijl de leerling nog op het vmbo zit en zetten deze door tijdens de zomervakantie als dit nodig is. Als de leerling student is geworden op het mbo begeleiden de doorstroomcoaches hen nog zes maanden om te zorgen dat de nu studenten goed geland zijn. Met andere woorden een doorlopende begeleidingslijn van vmbo naar mbo met een en hetzelfde aanspreekpunt!

Onze twee doorstroomcoaches zijn Marco Bleumer en Hannah van den Berg. Zij stellen zich hier kort aan u voor.

 

Marco Bleumer:

Ik ben werkzaam voor VSO Mariendeal als docent en mentor. Vanuit Mariendeal heb ik ervaring in het begeleiden met doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo.Ik wil jullie goed voorbereiden op het mbo. Samen gaan we op zoek naar je doel en stippelen we je route uit.

Hannah van den Berg

Inmiddels ben ik 14 jaar werkzaam bij Rijn IJssel. Voorheen als docent en loopbaancoach en nu als trajectbegeleider. In het project ‘Start and go mbo’ ga ik graag aan de slag als doorstroomcoach omdat ik het belangrijk vind dat studenten vanuit het voortgezet onderwijs op een goede plek terechtkomen in het mbo. De keuze uit zoveel opleidingen kan best lastig zijn. En naast het maken van een keuze kunnen er wel meer dingen zijn waar je als leerling hulp bij kunt gebruiken bij deze overstap. Ik help en denk graag met je mee!

 

Namens het gehele team ‘start & go mbo’ heten wij Marco en Hannah van harte welkom en wensen wij ze succes met hun werkzaamheden!

 

Meer informatie en een contactformulier voor onze doorstroomcoaches vindt u hier.