Lerende Regio Arnhem | LRA

Samen verantwoordelijk

Contactpersoon: Anita Kluit

Het belangrijkste doel van start-and-go mbo is dat jongeren in een kwetsbare positie een goede overstap kunnen maken van het v(s)o, pro en isk naar het mbo. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk om samen de verantwoordelijkheid te dragen voor deze jongeren. Iedereen heeft zijn eigen rol en positie, maar samen zijn we er verantwoordelijk voor om een jongere een passende plek te geven binnen onze maatschappij. Een soepele overgang tussen de verschillende onderwijssoorten is hierin belangrijk.

Op dit moment is nog niet helder in hoeverre we ons samen al verantwoordelijk voelen. Het signaal is er dat dit niet voldoende is, maar we kunnen dit niet duiden. Daarom willen we eerst inventariseren in hoeverre we ons samen al verantwoordelijk voelen en hoe dit zich in de praktijk laat zien. Zijn we bijvoorbeeld goed genoeg op de hoogte van elkaars werk om in te schatten hoe jongeren binnen de andere (nieuwe) omgeving functioneren?

Bij deze pilot is het belangrijk om in gesprek te gaan met het totale netwerk rond de doelgroep: onze critical friends en de LRA. Voorbeelden van activiteiten die we in kunnen zetten om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te vergroten, zijn: bijeenkomsten om elkaar te leren kennen (voortborduren op vso-mbo bijeenkomst in 2017), speeddates voor jongeren en investeren in samenwerking op alle niveaus.