Lerende Regio Arnhem | LRA

Zachte landing

Contactpersoon: Mieke van Meerten

Uit onderzoek blijkt dat jongeren in een kwetsbare positie van mbo niveau 1 en 2 te vaak uitvallen en thuis komen te zitten. Veel voorkomende oorzaken daarvan zijn: hun persoonlijke kwetsbaarheid, hun gebrek aan motivatie of de verkeerde opleidingskeuze.

Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit de eerste fase van het project ‘Start and go mbo’, lijkt het inzetten van stage een goed middel om schooluitval te voorkomen. Stage motiveert, helpt bij het maken van een goede opleidingskeuze en maakt de jongere persoonlijk sterker.

Het organiseren van een gezamenlijke beroepsgerichte stage van mbo studenten en v(s)o/pro leerlingen is dan ook onze inzet met deze pilot. De vo en mbo studenten verrichten werkzaamheden op eigen niveau en zullen samenwerken waardoor ze elkaar leren kennen en ervaringen uit gaan wisselen. Naast de gezamenlijke stage zullen de v(s)o/pro leerlingen met hun maatje van het mbo lessen gaan volgen op het mbo. De v(s)o/pro jongere krijgt hierdoor een concreter beeld van de beroepsopleiding en kan alvast wennen aan de nieuwe omgeving.

Door (succes)ervaringen tijdens de stage en op het mbo kan de jongere het mbo met meer (zelf)vertrouwen tegemoet zien. Aan de andere kant krijgt het mbo beter zicht op deze jongeren en kan daardoor de overstap beter begeleiden. Bovendien gaan vmbo en mbo nauw samenwerken waardoor ze elkaar beter leren kennen.

We streven ernaar om op deze manier de kloof tussen v(s)o/pro en mbo voor jongeren in kwetsbare positie te verkleinen en de overgang te versoepelen; een zachte landing in het mbo.

Investeren in een goede start levert de jongere en uiteindelijk ook het mbo meer op.