Lerende Regio Arnhem | LRA

Waar helpt de Start & Go coach bij?

De Start & Go coach is een spin in het web. Iemand die veel kennis heeft van het mbo, oefenmogelijkheden kent en “out of the box” kan denken, maar zich ook verdiept in de persoonlijke situatie van de student en daar de risico’s onderkent en hier actie op onderneemt.

De Start & Go coaches zijn er voor jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie in het vso, praktijkonderwijs, vmbo basis, Entree en ISK die als gevolg van belemmeringen moeizaam de overstap maken naar het mbo. Zij zijn persoonlijk nog niet sterk genoeg, onvoldoende voorbereid of er zijn andere oorzaken die ervoor zorgen dat zij geen goede start in het mbo kunnen maken. Met extra ondersteuning van de Start & Go coaches kunnen we zorgen dat ze goed voorbereid zijn op een start in het mbo.

Hoe werken wij?

  • Alle aanmeldingen lopen via de site; zie ook de pagina 'Contact', dat kan al vanaf december van het examenjaar zodat we vroeg in het proces kunnen aansluiten
  • Wij beantwoorden deze aanmelding per email en vragen daarbij aanvullende informatie op om de casus duidelijk in te kunnen brengen tijdens het overleg en de toegevoegde waarde van de Start & Go coach te bepalen;
  • Tijdens wekelijks overlegmoment wordt casus zorgvuldig besproken en toegewezen aan een Start & Go coach;
  • Na toewijzing van een kandidaat neemt de Start & Go coach contact op met de aanmelder en plant een afspraak op de schoollocatie met de leerling (en eventueel de ouders) en zorgcoördinator en/of mentor.
  • Tijdens het kennismakingsgesprek zorgt de Start & Go coach dat de ondersteuningsbehoefte voor het MBO duidelijk is. De overdracht van de ondersteuningsbehoefte verzorgt de VO school zelf middels een warme overdracht;
  • Nota bene: Student heeft zelf de studiekeuze bepaald in overleg met decaan en ouders; aanmelding en invullen DDD voor het MBO is gedaan door student en decaan/mentor
  • De Start & Go coach blijft ingeschakeld tot de student zijn plek op het mbo gevonden heeft, en het MBO de student volledig in beeld heeft
  • Zie ook het onderstaande stroomschema voor een duidelijke weergave van het proces:

_____________________________________

Om contact te leggen met de Start & Go coaches kun je bij 'Contact' het formulier invullen. Naar aanleiding van het formulier kan er nader contact met u worden opgenomen. Iedere donderdag worden de aanvragen besproken.

Stroomschema