Lerende Regio Arnhem | LRA

Emile Dumoulin

Nieuwe doorstroomcoach gestart!

Vanwege het grote succes van de doorstroomcoaches van dit project hebben wij een extra doorstroomcoach aangesteld. Via deze weg willen wij Nancy Ecoma Verstege graag welkom heten bij project ‘start & go mbo’. Wij wensen haar veel succes bij haar werkzaamheden. U kunt contact leggen met Nancy via het contactformulier ‘doorstroomcoaches’ op deze website. Hieronder stelt zij zich kort aan u voor:

Twijfel is het begin van wijsheid – Aristoteles-

In gesprek zijn en blijven met jongeren en alle betrokkenen om kansen te creëren is een van de speerpunten van het project ‘Start and go mbo’ die mij erg aanspreekt. Hierin neem ik natuurlijk mijn jarenlange ervaring, die ik onder andere als docent, mentor en coach bij het Rijn IJssel heb opgedaan, mee. Deze ervaring zet ik dan ook graag in om als doorstroomcoach samen kansen te creëren voor een succesvolle schoolcarrière.

Start & go mbo in beeld!

De projectgroep heeft een aantal informatieve filmpjes gemaakt zodat u een beter beeld krijgt van de verschillende pilots en het project in het algemeen. Het basisfilmpje is te vinden op onze homepage. Onder het menu ‘pilots 2018 – 2019’ vindt u bij de betreffende pilot een uitgebreider introductiefilmpje.

Kunt u niet wachten om de filmpjes te zien? Hieronder hebben wij een afspeellijst gemaakt van alle filmpjes achter elkaar. Veel kijkplezier!

VSV-cijfers 2017 – 2018 bekend

De meest recente (voorlopige) vsv-cijfers over het schooljaar 2017 – 2018 zijn bekend. In de regio Arnhem-Nijmegen zien we een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Hiermee volgt de regio de landelijke trend. Eens te meer toont het aan dat het huidige project ‘Start&Go mbo’ hard nodig is om door middel van het verbeteren van de overgang van vmbo naar mbo de regiocijfers van vsv omlaag te brengen.

Om zelf de meest recente vsv-cijfers te bekijken volg de volgende link.

Via deze link vindt u de factsheets met vsv-cijfers van het jaar 2017 – 2018. U kunt zoeken op RMC regio of op ROC school.

Uitslagen nulmeting ‘samen verantwoordelijk’

De pilot ‘samen verantwoordelijk’ onderzoekt in hoeverre personeel van het vo en het mbo zich samen verantwoordelijk voelt voor de leerlingen die de overstap maken van vo naar mbo. Om dit inzichtelijk te krijgen heeft het team van de pilot een enquête uitgezet onder personeel in het vo en mbo. Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun deelname.

Na hard werken is het team van de pilot trots om de uitslagen van de enquête te presenteren. Wij spreken over een steekproef nulmeting. Met deze steekproef hebben wij een goed beeld gekregen over hoe ‘samen verantwoordelijk’ men zich voelt.

Het blijkt dat onderwijspersoneel zich zeker samen verantwoordelijk voelt voor de leerlingen die de overstap maken. In de praktijk komt dit er echter niet altijd uit, zo blijkt uit de resultaten. Gelukkig heeft het onderwijspersoneel zelf al meerdere goede voorzetten gegeven hoe dit in de praktijk beter zichtbaar kan worden.

Wilt u een uitgebreider verslag lezen van de enquête? Dat kan! Onderaan dit bericht vindt u een link (in het groen) met de resultaten. Ook vindt u de resultaten terug op het forum. Nog geen lid van het forum? Wordt dat dan nu! Aanmelden kan gemakkelijk en snel via het tabblad ‘forum’.

Het team van de pilot gaat nu aan de gang met voorstellen maken om ‘samen verantwoordelijk’ meer inhoud te geven in de praktijk. Wij houden u op de hoogte!

Wilt u meedenken met het team van de pilot ‘samen verantwoordelijk’ neem dan contact op met Marith Berntsen of Anita Kluit. Dit kan eenvoudig door het contactformulier op deze website in te vullen. Uw reactie wordt dan doorgezet naar het pilotteam.

Nulmeting steekproef ‘samen verantwoordelijk’ resultaten

Start & Go mbo nieuwsbrief (Finland)

Er is een nieuwe nieuwsbrief uit van het team van Start & Go mbo. In deze nieuwsbrief vindt u de ervaringen en bevindingen die het team opgedaan heeft tijdens de studiereis naar Finland. De nieuwsbrief neemt u mee door het Finse onderwijsstelsel (in het bijzonder het vo en mbo) en hoe dit invulling krijgt bij Gradia scholengemeenschap en de gemeente Jyväskylä. U vindt een link naar de nieuwsbrief onderaan dit bericht.

Veel leesplezier en mocht u vragen hebben aan het team vul dan gerust het contactformulier in!

Nieuwsbrief Finland 2018