Lerende Regio Arnhem | LRA

Monthly Archives: maart 2020

Start and go mbo en de maatregelen omtrent het Coronavirus

Het kabinet heeft besloten de maatregelen omtrent het Coronavirus (Covid-19) te verlengen tot en met 28 april 2020. Start and go mbo houdt zich aan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de regering en het RIVM. Wij stellen de veiligheid van de deelnemende studenten, de projectleden en andere professionals voorop en bekijken vanuit die insteek welke activiteiten door kunnen gaan. Dit heeft de volgende gevolgen:

Doorstroomcoaches: alle fysieke afspraken vervallen. Er zullen geen huisbezoeken afgelegd worden. Gesprekken met jongeren en andere belanghebbenden verlopen telefonisch of digitaal.

Zachte landing: alle fysieke activiteiten die op de planning stonden vervallen. Voor het peercoachingstraject vindt de communicatie met de deelnemers telefonisch of digitaal plaats.

Warme overdracht: er vinden geen fysieke intakegesprekken plaats. In overleg met de begeleiding wordt er in individuele gevallen gekeken hoe er invulling gegeven kan worden aan een warme overdracht. Dit is mede afhankelijk van de aanpak van de individuele scholen.

Geen brug te ver: de pilot ‘geen brug te ver’ houdt zich aan de maatregelen zoals die op de diverse locaties waar les gegeven wordt gelden. Dit betekent in de praktijk dat er geen fysieke lessen of afspraken verzorgd worden. De pilot houdt contact met de betrokken scholen.

Samen verantwoordelijk: voor de pilot ‘samen verantwoordelijk’ geldt dat er zo veel mogelijk thuisgewerkt wordt.

Voor het hele project geldt dat wij zo veel mogelijk thuiswerken, maar zeker doorgaan met het ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie bij hun overstap van v(s)o naar mbo.

Als u wilt weten hoe een pilot u binnen de huidige omstandigheden van dienst kan zijn, neem dan contact op met de desbetreffende pilot. Hiervoor kunt op deze site de contactgegevens vinden bij de pilot of het contactformulier invullen.

Het projectteam wenst iedereen sterkte en een goede gezondheid toe in deze lastige tijd!

Handreiking en informatiefolder ‘warme overdracht’

Via deze weg willen wij graag de ‘informatiefolder warme overdracht’ en de ‘handreiking warme overdracht regio Arnhem’ met u delen. U kunt ze openen of downloaden onderaan dit bericht.

In de informatiefolder ‘warme overdracht’ vindt u informatie over het proces van de warme overdracht en hoe project ‘Start & Go mbo’ hierbij kan helpen.

In de handreiking ‘warme overdracht’ vindt u informatie over hoe er binnen de Lerende Regio Arnhem bij verschillende schooltypen en scholen vormgegeven wordt aan het proces rondom de warme overdracht.

Beide documenten zijn tot stand gekomen na bijeenkomsten tussen de pilot ‘warme overdracht’ van Start & Go mbo en de critical friends (professionals en belanghebbenden die met de pilot meedenken). Wij willen namens Start & Go mbo de critical friends dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage.

Dinsdag 17 maart 2020 zou de handreiking  en informatiefolder met onze critical friends gedeeld worden door middel van een presentatie en bijeenkomst. Helaas kan deze bijeenkomst niet doorgaan door maatregelen omtrent het coronavirus (COVID-19).

Mocht u vragen hebben over de handreiking, de informatiefolder of over de pilot ‘warme overdracht’ in het algemeen dan kunt u zich wenden tot Peter Fransen.

Folder Warme Overdracht

Handreiking warme overdracht regio Arnhem