Lerende Regio Arnhem | LRA

Monthly Archives: november 2018

‘Start & Go mbo’ gaat naar Finland

Van 5 tot en met 9 november 2018 is een deel van het projectteam ‘Start & Go mbo’, mede door een Erasmus subsidie, op studiereis geweest naar het ‘Educational Consortium Gradia’ in Jyväskylä Finland. In Finland staat een mbo-diploma hoog aangeschreven en het onderwijs in Finland staat internationaal hoog aangeschreven. Een goede plek om ervaringen en ideeën op te doen voor het project ‘Start & Go mbo’. Er is een “middelbare school” en een “mbo-college” bezocht. Daarnaast is er een bezoek gebracht aan een initiatief vanuit gemeente en scholen voor jongeren die hulp nodig hebben met zaken als financiën, werk en scholing.

De hoofdvraag van de reis was hoe Finland omgaat met de overstap van jongeren in een kwetsbare positie van “vmbo” naar “mbo”. Daarnaast liet het team zich meenemen op een intensieve maar enerverende tour van het Finse onderwijssysteem. Van het niet werken met middelbare school of mbo-niveaus, via gepersonaliseerd leren, naar een klas speciaal bedoeld voor jongeren die dreigen uit te vallen, alles werd met interesse bezocht. De evaluatiesessies na een dag vol indrukken toonde al aan dat het team veel waardevolle kennis heeft opgedaan die ze graag gaat verwerken in de pilots van project ‘Start & Go mbo’.

De gastvrijheid van Gradia is hier zeker het noemen waard. Kosten noch moeite werden bespaard voor het team van ‘Start & Go mbo’. Zelfs een uitnodiging voor een avond bij een van de docenten thuis was niet meer dan normaal. Zoals zo vaak het geval is bleek juist deze informele setting de plek te zijn voor Nederlanders en Finnen om echt dieper in te gaan op hoe onderwijs gezien en beleefd wordt in de twee respectievelijke landen. Al met al was het een zeer leerzame studiereis en als team ‘Start & Go mbo’ danken wij Gradia voor haar gastvrijheid!

Onze doorstroomcoaches zijn begonnen!

Op 1 november j.l. zijn onze twee doorstroomcoaches officieel begonnen met hun werkzaamheden. De doorstroomcoaches zijn er om leerlingen die daar een behoefte toe hebben te begeleiden bij de overstap naar het mbo. Zij beginnen de coaching terwijl de leerling nog op het vmbo zit en zetten deze door tijdens de zomervakantie als dit nodig is. Als de leerling student is geworden op het mbo begeleiden de doorstroomcoaches hen nog zes maanden om te zorgen dat de nu studenten goed geland zijn. Met andere woorden een doorlopende begeleidingslijn van vmbo naar mbo met een en hetzelfde aanspreekpunt!

Onze twee doorstroomcoaches zijn Marco Bleumer en Hannah van den Berg. Zij stellen zich hier kort aan u voor.

 

Marco Bleumer:

Ik ben werkzaam voor VSO Mariendeal als docent en mentor. Vanuit Mariendeal heb ik ervaring in het begeleiden met doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo.Ik wil jullie goed voorbereiden op het mbo. Samen gaan we op zoek naar je doel en stippelen we je route uit.

Hannah van den Berg

Inmiddels ben ik 14 jaar werkzaam bij Rijn IJssel. Voorheen als docent en loopbaancoach en nu als trajectbegeleider. In het project ‘Start and go mbo’ ga ik graag aan de slag als doorstroomcoach omdat ik het belangrijk vind dat studenten vanuit het voortgezet onderwijs op een goede plek terechtkomen in het mbo. De keuze uit zoveel opleidingen kan best lastig zijn. En naast het maken van een keuze kunnen er wel meer dingen zijn waar je als leerling hulp bij kunt gebruiken bij deze overstap. Ik help en denk graag met je mee!

 

Namens het gehele team ‘start & go mbo’ heten wij Marco en Hannah van harte welkom en wensen wij ze succes met hun werkzaamheden!

 

Meer informatie en een contactformulier voor onze doorstroomcoaches vindt u hier.